۷ ساحل مخفی در گوا!

سواحل مخفی گوا .گوا، این کشور زیبای ساحلی که در آن همه چیز آفتابی است، بیشتر از آنچه می توانید تصور کنید، ساحل دارد. با سواحل مخفی گوا همراه سیرسپهرسبا باشید ساحل کری نزدیک به نوک شمالی گوا، ساحل کری واقع شده که ساحلی آرام و منزوی با نمایی فوق العاده است. می توانید  پیاده […]

توضیحات بیشتر...