صداهای نگران کننده هواپیما چه هستند؟

آیا یک چرخ از کار افتاده است؟ آیا بال ها خراب شدند؟ کدام صداها عادی هستند و کدام موارد باید برای دریافت کارت ایمنی پرواز بررسی شوند؟ صدای هواپیما همواره دغدغه ی خیلی از مسافرهاست و برای خیلی ها نگران کننده است. اما این تا زمانی است که ندانیم صداهایی که از هواپیما می آیند عادی است یا […]

توضیحات بیشتر...

چرا از سمت چپ وارد هواپیما میشویم؟!

بعضی از کارها در زندگی روزمره به قرارداد تبدیل شده و کسی درباره آن ها سوال نمی کند. یکی از این کارها وارد شدن به هواپیما از سمت چپ  است که از همان روزهای اول تاکنون به همین صورت بوده است. اگر می خواهید دلایل وارد شدن به هواپیما از سمت چپ را بدانید در […]

توضیحات بیشتر...