قطب جنوب خرس قطبی ندارد.

شاید فکر کنید پنگوئن ها در کنار خرس های قطبی در قطب زندگی می کنند اما اینطور نیست خرس های قطبی در قطب شمال و پنگوئن ها در قطب جنوب زندگی می کنند. در هیچ جایی از قطب جنوب، خرس قطبی پیدا نمی شود، زیرا که اگر آن ها در قطب جنوب بودند می توانستند […]

توضیحات بیشتر...