صداهای نگران کننده هواپیما چه هستند؟

آیا یک چرخ از کار افتاده است؟ آیا بال ها خراب شدند؟ کدام صداها عادی هستند و کدام موارد باید برای دریافت کارت ایمنی پرواز بررسی شوند؟ صدای هواپیما همواره دغدغه ی خیلی از مسافرهاست و برای خیلی ها نگران کننده است. اما این تا زمانی است که ندانیم صداهایی که از هواپیما می آیند عادی است یا […]

توضیحات بیشتر...