بحر المیت، دریایی که کسی در آن غرق نمی شود+ تصویر

همه چیز از دریای مرده  آب های کمی در دنیا وجود دارند که به اندازه ی دریای مرده از نظر تاریخی، جغرافیایی و مذهبی دارای اهمیت باشند .دریای مرده، جایی است که کسی در آن غرق نمی شود .در ادامه سیرسپهر سبا، شما را با حقایقی از دریای مرده یا همان بحرالمیت که به احتمال زیاد […]

توضیحات بیشتر...