حقایقی که خلبان ها دوست ندارند شما بدانید!

حقایقی در مورد پرواز در هر شغلی اسراری وجود دارد که فقط صاحبان آن شغل ها از آن با خبرند و در اصطلاح عامیانه به آنها «فوت و فن کار» گفته می شود. از آنجاییکهامروزه سفر و گردشگری به نقاط داخل مرزی و بیرون مرزی بیشتر شده و این روند در حال پیشرفت می باشد، وسیله ای که با […]

توضیحات بیشتر...