تجهیزات رفتینگ

با تجهیزات رفتینگ (Rafting Equipments) ، این ورزش و سرگرمی مهیج آشنا شوید.علاوه بر قایق، تجهیزات تخصصی زیادی می بایست مورد استفاده قایقرانان، راهنمایان و گردانندگان این نوع سفرها قرار گیرد که شامل دو بخش است: با تجهیزات رفتینگ ، این ورزش و سرگرمی مهیج آشنا شوید.علاوه بر قایق، تجهیزات تخصصی زیادی می بایست مورد استفاده […]

توضیحات بیشتر...